Ця Угода (далі – Угода) містить умови використання цього сайту (далі – Сайт).

У цій Угоді використовуються такі визначення:
1.1. Сайт – https://medizine.ua
1.2. Користувач – фізична особа, що відвідала Сайт, незалежно від здійснення такою особою Підписки і / або розміщення Замовлення.
1.3. Власник Сайту / Продавець – юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ”.

1.4. Інтернет-магазин – Інтернет-сайт, розташовано в мережі інтернет за адресою Сайту. В Інтернет-магазині на окремих Сторінках представлені Товари, запропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати та доставки таких Товарів Користувачеві.

1.5. Сторінка – частина Сайту, що містить конкретні істотні умови щодо конкретного Товару, умови його продажу, ціну, а також іншу інформацію, що є суттєвою для укладення та виконання договору купівлі-продажу такого Товару, розміщеного на цій Сторінці, згідно з Умовами продажу.

1.6. Товар – дозволені до обігу в Україні товари, представлені до продажу в Інтернет-магазині на Сайті.

1.7. Замовлення – належним чином оформлений запит Користувача на придбання і / або доставку Товару, обраного в Інтернет-магазині на Сайті, що виконується Продавцем згідно з Умовами продажу.

1.8. Підписка – добровільна згода Користувача на отримання рекламно-інформаційних повідомлень від Продавця або третіх осіб за вказівкою Продавця, оформлена шляхом проставлення галочок у полі оформлення підписки «Підписатися на новини та знижки».

1.9. Служба доставки – треті особи, яких Продавець залучає для виконання доставки Товару, згідно з Замовленням, за вказаною Користувачем адресою.

1.10. Контактний центр – сервіс Продавця або третьої особи, що призначений для обробки звернень та інформування користувачів по телефону гарячої лінії +380 800 21 8787, електронною або звичайною поштою та / або факсом, а також працює зі зверненнями в режимі інтернет-чату, якщо це передбачено сайтом. Спілкування Користувача з фахівцями Контактного центру, співробітниками та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих висловлювань, а також погроз і шантажу, незалежно від того, в якому вигляді й кому вони були адресовані.

Угода складається з таких частин:

  • Умови продажу товарів на Сайті
  • Умови використання персональних даних, переданих Сайту
  • Умови використання cookies

Шляхом використання цього Сайту в будь-який спосіб, але не обмежуючись реєстрацією на цьому Сайті, розміщенням замовлення будь-якого з представлених товарів, Ви погоджуєтеся з умовами Угоди. У разі незгоди Ви зобов’язані негайно припинити використання і покинути цей Сайт.

Ця Угода може бути змінена власником Сайту в односторонньому порядку, шляхом публікації на цьому Сайті. Зміни в Угоді набувають чинності протягом 7 (семи) календарних днів з моменту опублікування оновленої Угоди. Продавець має право в односторонньому порядку переуступати або в який-небудь інший спосіб передавати третім особам свої права та обов’язки, що випливають з цієї Угоди користувача стосовно користувачів, про що продавець повідомляє на Сайті.

нтернет-магазин і доступні на сайті сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням користувачів або без нього.

До відносин між Продавцем і Користувачем застосовуються положення законодавства України. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача він може звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб. Усі суперечки, що виникли, сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди користувача не тягне за собою недійсність інших положень.

Умови використання Персональних даних

Персональні дані користувачів обробляються відповідно до законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних», а також цих Умов використання персональних даних (далі – Умови).

Надаючи свої персональні дані у будь-який із способів, можливих на Сайті, зокрема при реєстрації на Сайті або при розміщенні Замовлення, Користувач погоджується з Умовами та дає згоду на обробку Продавцем персональних даних, наданих Користувачем.

Користувач несе відповідальність за достовірність персональних даних Користувача, наданих Продавцю. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання, що зумовлено недостовірними і / або неповними персональними даними Користувача.

Обробкою персональних даних Користувача є будь-яка дія або сукупність дій Продавця, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення, зокрема й з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані Користувача, які обробляються Продавцем, можуть включати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, поштову адресу для здійснення доставки Товару, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, номер контактного телефону, адресу електронної пошти, номер контактного телефону або будь-які інші персональні дані, які дозволяють безпосередньо ідентифікувати Користувача, але виключно в обсязі, необхідному для досягнення цілей обробки персональних даних Користувача, зазначеної в цих Умовах.

Продавець не обробляє персональні дані користувачів, які не потрібні для досягнення цілей їх обробки, згідно з цими Умовами, так само як і не обробляє жодних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання , а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Продавець має право використовувати персональні дані Користувача у будь-який із способів, дозволених законодавством, з метою виконання своїх договірних зобов’язань перед Користувачем; дотримання вимог, що діють у сфері регулювання громадянських, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; контролю виконання зобов’язань Продавця перед Користувачем; оцінки та аналізу роботи Сайту; визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем; просування Продавцем товарів та послуг.

Для досягнення цілей використання персональних даних Продавець має право передавати персональні дані користувачів третім особам, на розсуд Продавця, при цьому Продавець зобов’язується забезпечити їх обробку виключно в обсязі і з метою, зазначеною в цій Угоді.

Зберігання персональних даних здійснюється за місцезнаходженням Продавця. Термін зберігання і обробки персональних даних Продавцем встановлюється Продавцем, виходячи з мети їх обробки, але не перевищує 5 років, крім необхідних випадків, встановлених законодавством України.

Продавець має право відправляти інформаційні та / або рекламні повідомлення на електронну пошту і / або мобільний телефон Користувача з його згоди, отриманої шляхом оформлення Підписки. Користувач має право відмовитися від отримання інформаційних та / або рекламних повідомлень без пояснення причин відмови. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем.

Користувач може реалізувати будь-яке зі своїх прав, передбачених законодавством щодо персональних даних, шляхом відправлення листа Продавцю за адресою місця зберігання персональних даних або за формою зворотного зв’язку, що міститься на Сайті. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі.

Умови використання Cookies

Продавець не збирає автоматично ніяку інформацію, за винятком інформації, що міститься у файлах cookies.

Файли cookies – це інформаційні дані, зокрема текстові файли, що зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача і призначені для використання веб-сторінок Сайту. Сookies зазвичай містять назву сайту, з якого вони взяті, час їх зберігання на кінцевому обладнанні, а також унікальний номер.

Файли cookies використовуються з метою:

a) адаптації вмісту веб-сторінок Сайту до вподобань Користувача й оптимізації використання веб-сторінок; ці файли, зокрема, дозволяють визначити обладнання Користувача Сайту і правильно відобразити веб-сторінку, налаштовуючи її відповідно до індивідуальних потреб Користувача;

б) створення статистики, що допомагає зрозуміти, яким чином Користувачі Сайту користуються веб-сторінками, що дозволяє поліпшувати їх структуру та зміст.

У рамках Сайту використовуються «стабільні» файли cookies (persistent cookies). «Стабільні» файли cookies зберігаються на кінцевому обладнанні Користувача протягом часу, зазначеного у параметрах файлів cookies, або до їх видалення Користувачем.

У рамках Сайту використовуються такі види файлів cookies: a) «похідні» файли cookies, які дають можливість збирати інформацію про спосіб використання веб-сторінок Сайту;б) «рекламні» файли cookies, які дають можливість постачати Користувачам рекламний контент, що найбільше відповідає їхнім інтересам.

У багатьох випадках програмне забезпечення, що використовується для перегляду веб-сайтів (веб-браузер), без задання дозволяє зберігати файли cookies на кінцевому обладнанні Користувача. Користувачі Сайту можуть у будь-який час змінити налаштування файлів cookies. Ці установки можуть бути змінені, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичне обслуговування файлів cookies у налаштуваннях веб-браузера або постійно повідомляти про їх розміщення на обладнанні Користувача Сайту. Детальна інформація про можливості та способи обслуговування файлів cookies міститься у налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера).

Продавець інформує, що обмеження використання файлів cookies можуть впливати на деякі функції, доступні на веб-сторінках Сайту. Файли cookies, розміщені на кінцевому обладнанні Користувача Сайту, можуть використовуватися третіми особами, які співпрацюють з Продавцем.

Додаткова інформація щодо файлів cookies розміщена на сайті www.allaboutcookies.org або в закладці «Допомога» в меню веб-браузера.

Умови продажу товарів на Сайті

Ці Умови продажу Товарів на Сайті (далі – Умови), а також інформація про товар, представлена на Сайті, є Публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Публічна оферта є пропозицією необмеженій кількості користувачів укласти договір з Продавцем щодо конкретного Товару, розміщеного на певній Сторінці, на умовах, зазначених у цих Умовах (далі – Угода).

Публічна оферта та конкретна інформація, надана Користувачем у замовленні, містять у собі всі істотні умови, які, на думку сторін Угоди, є необхідними для укладення Угоди.

Шляхом здійснення Замовлення Користувач дає свій акцепт на укладення Угоди між таким Користувачем і Продавцем. Сторони узгодили, що акцепт Користувача є єдиною і достатньою умовою для укладення Угоди, окреме підписання фізичної копії цієї Угоди не є необхідним за угодою сторін Угоди.

Предметом Угоди є надання можливості Користувачеві придбати у власність Товар з каталогу Інтернет-магазину на Сайті для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Угода поширюється на всі види Товарів і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

Користувач і Продавець погоджуються, що до Угоди застосовуються положення Закону України “Про електронну комерцію”, з урахуванням особливостей, встановлених цією Угодою.

Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. Фотографії, що супроводжують Товар, є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи / характеристики й ціни, що супроводжують Товар, не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Конкретна й точна інформація про товар міститься в документації до нього, що зберігається у Продавця. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець має звернутися до Контактного центру. Оновлення інформації, представленої на Сайті, проводиться на розсуд Продавця. У разі відсутності замовлених Користувачем Товарів на складі Продавця останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Користувача, повідомивши про це Користувача шляхом відправлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Користувачем при оформленні Замовлення, або дзвінком фахівця Контактного центру.

Замовлення Користувача оформляється на Сайті відповідно до такої процедури:

  • Вибрати Товар в Інтернет-магазині на Сайті.
  • На сторінці обраного Товару натиснути на кнопку “Купити”.
  • На сторінці оформлення Замовлення слід перевірити замовлення і ввести контактні дані (всі обов’язкові для заповнення поля форми позначені зірочкою). Користувач несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що унеможливило належне виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Користувачем. Якщо Користувач не хоче надалі отримувати інформаційну та рекламні розсилання, то він може зняти галочку у полі оформлення Підписки «Підписатися на новини та знижки».
  • Вибрати спосіб доставки Товару: самовивезення або Нова Пошта (варіанти доставки – доставка у відділення або кур’єром).
  • Вибрати спосіб оплати Товару: при отриманні або перерахуванням коштів на рахунок Продавця.
  • Натиснути на кнопку «Підтвердити замовлення».
  • Після натискання кнопки «Підтвердити замовлення» з’явиться повідомлення про успішно завершену процедуру оформлення Замовлення. У разі вибору оплати перерахуванням коштів на рахунок Продавця Покупця буде відправлено на сторінку сервісу LiqPay.

Альтернативною можливістю оформлення Замовлення є оформлення Замовлення фахівцем Контактного центру.

Після успішного оформлення Замовлення на електронну адресу Споживача, зазначену у замовленні, буде відправлено електронне підтвердження прийняття Замовлення, а також підтвердження оформлення Підписки в разі, якщо в полі «Підписатися на новини та знижки» стояла галочка.

Після оформлення Замовлення на Сайті Користувачеві надається інформація про передбачувану дату доставки шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Користувачем при реєстрації, або по телефону. Продавець уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від часу оформлення Замовлення і обраного Користувачем способу доставки, а також наявності замовленого Товару на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

Після оформлення Замовлення на Сайті Користувачеві надається інформація про заплановану дату доставки шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, зазначену Користувачем під час реєстрації, або по телефону. Продавець уточнює деталі Замовлення, узгоджує дату доставки, яка залежить від часу оформлення Замовлення й обраного Користувачем способу доставки, а також наявності замовленого Товару на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення. Очікувана дата передання Замовлення до Служби доставки повідомляється Користувачу Продавцем, який обслуговує Замовлення, електронною поштою або при контрольному дзвінку Користувачеві. Дата передання Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об’єктивних, на думку Продавця, причин.

Товар доставляється:

Поштовим оператором “Нова Пошта” у вигляді поштового відправлення по всій території України, яку він обслуговує. Товар доставляється у відділення або кур’єром за зазначеною Користувачем адресою.

Користувач розуміє і погоджується з тим, що здійснення доставки – це окрема послуга, яка не є невід’ємною частиною придбаного Користувачем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Користувачем Товару і здійснення платежу за нього. Вартість такої послуги має бути оплачена Користувачем, за винятком випадків, коли Продавець самостійно і на свій розсуд бере на себе такі витрати. Продавець забезпечує публікацію вартості доставки на Сайті і / або окремо повідомляє про таку вартість під час оформлення Замовлення.

Терміни доставки Товару, порядок доставки та розкриття відправлень, що містять Товар, час перебування кур’єрів, що доставляють Товар, визначаються відповідною кур’єрською службою і / або поштовим оператором, згідно з їхніми внутрішніми правилами доставки. Конкретні терміни доставки мають бути узгоджені Користувачем з Продавцем при підтвердженні Замовлення. Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця

Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, окреслена межами України. Користувач приймає і погоджується, що дата, час і маршрут доставки Товару перебувають у виключній компетенції Продавця і в деяких випадках ця інформація не може бути доведена до відома Користувача; при цьому Продавець зобов’язується сприяти будь-яким можливим для нього чином і вживати залежних від нього заходів для надання Користувачеві такої інформації.

Замовлення може вручатися Користувачеві або третій особі, зазначеній у замовленні як одержувач. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов’язань при врученні передплаченого Замовлення особа, яка здійснює поставку Замовлення, має право вимагати документ, що засвідчує особу користувача або третьої особи, зазначеної у замовленні як одержувач, а також зазначити тип і номер наданого Користувачем документа на квитанції до Замовлення. Користувач зобов’язаний забезпечити наявність такого документа.

Під час отримання Замовлення Користувач зобов’язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити термін служби доставленого Товару і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару Користувач розписується у «Бланку доставки замовлень» і оплачує Замовлення, якщо воно має бути оплачене при отриманні. Підпис у документах про поставку свідчить про те, що претензій до Товару Користувач не заявив і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо доставки Товару Користувачеві. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, не розглядаються, за винятком випадків, встановлених законодавством України і / або гарантійними зобов’язаннями Продавця або виробника Товару.

Гарантійні зобов’язання Продавця, в разі їх наявності, встановлюються Продавцем і зазначаються у супровідній документації до Товару. Гарантійні зобов’язання виробника Товару встановлюються виробником і зазначаються на етикетці або на ярлику.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Користувача з моменту передання йому Замовлення і підписання Користувачем документів, що підтверджують доставку Замовлення. Обов’язок Продавця доставити товар Користувачеві вважається виконаним у момент отримання Користувачем Товару, як цей момент визначається відповідно до чинних правил кур’єрських доставок або поштового зв’язку.

Вартість Товару, зазначена на Сайті, встановлюється Продавцем на визначену ним дату і може відрізнятися від вартості Товару на дату виїзду. Вартість Товару встановлюється в національній валюті України та включає в себе податок на додану вартість у разі, якщо це може бути застосовано до зазначеного Товару. Сума Замовлення складається з вартості замовлених Товарів.

Що стосується неправильного зазначення вартості замовленого Користувачем Товару, Продавець інформує про це Користувача для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. У разі неможливості зв’язатися з Користувачем таке Замовлення вважається анульованим.

Вартість Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому вартість на вже замовлений Користувачем Товар зміні не підлягає.

Оплата вартості Товару здійснюється Користувачем в один із способів, за вибором Користувача:

готівкою або безготівковими коштами при отриманні Замовлення, залежності від можливостей поштового оператора;

перерахуванням безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Продавця за допомогою системи LiqPay.

Банківські комісії Користувача оплачуються Користувачем.

Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування визначаються Продавцем самостійно, вказані на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

Продавець веде статистику оформлених Користувачем Замовлень. Продавець має право в односторонньому порядку визначати способи оплати, доступні відповідному Користувачеві, базуючись на статистиці дій, здійснених Користувачем у відносинах з Продавцем.

У разі скасування повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Замовлення повертається Продавцем Користувачеві виключно у спосіб, яким Замовлення було сплачене.

Повернення Користувачем Товару належної якості здійснюється виключно в терміни і у випадках, передбачених законодавством України. Продавець має право не приймати повернення Товару, якщо такий Товар не підлягає поверненню, як це встановлено відповідними нормативно-правовими актами.

Повернення Товару належної якості можливе у випадку, якщо Товар підлягає поверненню, не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також збережено розрахунковий документ, виданий Користувачеві разом з проданим Товаром.

Повернення Товару здійснюється відповідно до розділу Повернення товару.

Товар, що повертається, з усіма пломбами, ярликами має бути доставлений Користувачем або висланий поштою за адресою Продавця, зазначеною в розділі «Повернення товару». Відправлення повернення Товарів здійснюється за рахунок Покупця, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Вимоги про повернення сплаченої за Товар грошової суми слід задовольнити протягом 30 днів з дня пред’явлення відповідної вимоги.

У разі відмови Користувача від прийому Товару Продавець повертає йому вартість повернутого Товару, з вирахуванням вартості доставки Товару в обидва боки незалежно від початкових зобов’язань сторін Угоди щодо сплати доставки, протягом 30 днів з дати надходження повернутого Товару на склад Продавця разом з заповненою Користувачем заявою на повернення.

Повернення коштів вартості Товару здійснюється виключно особі, зазначеній у замовленні на Товар, за умови надання такою особою копії національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату Товару, за який повертаються кошти. У разі, якщо Користувач у замовленні зазначив неправдиві дані або не надав для повернення коштів усі зазначені вище документи, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві у поверненні коштів.

Повернення коштів за повернення Товару та / або відмова від приймання Товару здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару шляхом перерахування на банківську карту, за допомогою якої було оплачене Замовлення. За письмовою заявою Користувача повернення коштів за повернення Товару та / або відмова від приймання Товару може бути здійснена в інший спосіб, технічно доступний для Продавця і дозволений законодавством України.

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Продавець не несе відповідальності за невідповідність Товару характеристикам, які не заявлені Продавцем і / або виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за невідповідність характеристик Товару очікуванням Користувача від таких характеристик.

У всьому, що не передбачено Угодою та / або Замовленням, сторони Угоди керуються законодавством України.